Særlige forløb

Tilbud til unge med asperger/autisme

Tønder Gymnasium tilbyder unge med en diagnose inden for ASF (asperger/autisme) en række støtteforanstaltninger med henblik på at gøre det muligt at tage en gymnasial uddannelse på enten STX eller HF.

For mange unge med en asperger-/autismediagnose kan det virke uoverskueligt at starte på en ungdomsuddannelse. Vi tror dog på, at vi sammen kan skabe trygge rammer for den unge, som gør det muligt at gennemføre en ungdomsuddannelse på noget nær almindelige vilkår. For at det kan lykkes, er det dog vigtigt, at forældre og/eller andre støttepersoner sammen med den unge henvender sig til os i god tid, så vi kan tilrettelægge et forløb, der passer til den enkelte. Vi lægger gennem hele forløbet stor vægt på et nært samarbejde med forældre og/eller andre støttepersoner.

Før skolestart tilbyder vi et særligt tilrettelagt introduktionsforløb tilpasset den enkelte elev med en diagnose inden for ASF. Målet er at lette overgangen mellem folkeskole og uddannelsen på Tønder Gymnasium.

Gennem hele forløbet på Tønder Gymnasium tilknyttes en fast mentor med erfaring inden for området. Mentoren vil fungere som den unges nære kontakt under hele forløbet og er samtidig bindeleddet mellem forældre/støttepersoner og skolen.

Vi arbejder vedvarende på at kvalificere skolens lærere i forhold til at tilrettelægge undervisningen under hensyntagen til elever med en diagnose inden for ASF. Hvis den unge i løbet af skoledagen har brug for at trække sig tilbage, har vi indrettet et stillerum, som kun må benyttes af denne gruppe elever. Her er der også mulighed for at få en fast arbejdsplads.

I er naturligvis velkomne til at kontakte skolen for mere information, ligesom vi også gerne tilbyder et uforpligtende møde, hvor det er muligt at se skolen og møde de studievejledere og mentorer, der står for planlægningen og den nære kontakt gennem uddannelsen.

Kontaktperson:
Rektor Karl Jørgen Møller   Telefon: 74721028,   Mail: km@toender-gym.dk