Elevrådet

Brænder du for demokrati og fællesskab, og har du lyst til at diskutere, hvor skolen skal bevæge sig hen?

Én af pladserne i elevrådet kan blive din. Der er to elever fra hver klasse med. På den måde er alle elever repræsenteret og kan få deres idéer hørt. Vi holder møder, så snart der er noget, der skal drøftes. Og det er der altid meget af – elevrådet har nemlig god kontakt til både lærere og ledelsen.

Igennem udvalgsarbejde har eleverne stor indflydelse på gymnasielivet og er direkte med i beslutningsprocesser. Det er også elevrådet, der sørger for, at eleverne er repræsenteret i skolens bestyrelse.

Det er sjovt at være en del af elevrådet, og der er altid god stemning til møderne. En gang imellem er der også kage :-)

Læs DGS's elevrådshåndbog