Derfor valgte jeg STX/HF

Da jeg gik ud af folkeskolen var jeg sikker på, at jeg ville på gymnasiet. Gymnasiet åbner for utrolig mange muligheder, og man får afprøvet mange forskellige ting, så man kan danne sig en ide om, hvad man vil eller hvad man i hvert fald ikke vil. Desuden er der et rigtig godt socialt liv på gymnasiet i Tønder, hvilket jeg også vægtede forholdsvist højt, da jeg skulle vælge. 

Amanda 3c

Jeg valgte STX, fordi uddannelsen åbnede for så mange nye veje og muligheder. Jeg fik tre år til at finde ud af hvad jeg ville med min fremtid. Jeg har nu efter to år fundet ud af, at jeg vil gerne læse historie på universitetet. Jeg er blevet meget klogere på mig selv men også på det faglige --  og så har vi et rigtig godt sammenhold i klassen.
 
Michael 3c

 

"Jeg følte mig meget hurtigt hjemme HF, for vi har et ekstremt godt sammenhold i klassen. Skoledagen er gennemsnitligt lidt længere end på STX, men til gengæld har man typisk fri, når skoledagen slutter, da lektierne bliver lavet og afleveret i timerne. Det letter mit pres i hverdagen meget, da jeg har tid til at tage på arbejde, fritidsaktiviteter og stadig have mit sociale liv. Undervisningen er også dynamisk og aktiv, da timerne ikke så tit foregår begravet i bøger, men ofte er mere frie og kreative. Lærerne kan finde på at lade en del af undervisningen foregå udenfor, uden computer, i ren diskussion over et emne. Flere af fagene arbejder sammen om fællesprojekter, hvilket også gør, at man får lov til at opleve fag på en anderledes måde. Karakterpresset er væsentligt mindre end på STX, da der kun er karakterer for afleveringer, når man beder om det, og ellers kun til eksamen. Generelt er HF meget eksamensorienteret, og lærerne meget hjælpsomme til at forberede os elever på, hvad der skal ske, når eksamensperioden går i gang. Efter hf vil jeg ud og rejse, og herefter tage en uddannelse for senere at arbejde med medier. "

Ditte 2m