Optagelse

Hvis du er uddannelsesparat og vil ansøge til almen (stx) studentereksamen skal du:

  • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse.
  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler.
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen.
  • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparatheds-vurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

  • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

Hvis du ikke har bekræftet det faglige niveau fra din vurdering af uddannelsesparathed, har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
Har du mindst 2,0, men under 3,0, afgøres evt. optagelse ved en vejledningssamtale med gymnasiets leder.

Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat
Er du ikke vurderet uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på de 3-årige gymnasiale uddannelser, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de få elever, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. Konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

Fra UVM’s hjemmeside sidst opdateret: 13. juli 2018 - læs meget mere

Ansøg om optagelse

Du søger ind via optagelse.dk senest den 1. marts
- det er meget vigtigt, at du overholder denne frist.

Husk at have  dit NemID  parat.

Læs meget mere

Valg af studieretning

Når du søger ind på stx, skal du efter den nye ordning ikke længere tilkendegive, hvilken studieretning du regner med at vælge. I løbet af grundforløbet bliver du præsenteret for de forskellige mulige studieretningsfag, og i slutningen af grundforløbet vælger du din studieretning.

Tysk, fransk eller spansk?

Når du søger om optagelse, skal du vælge et fremmedsprog - spansk, fransk eller tysk.

Spansk og fransk er begyndersprog. De er på A-niveau, og du har dem i 3 år. 

Tysk er fortsættersprog på B-niveau, og du har det i 2 år. Du kan evt. opgradere tysk til A-niveau i 3.g.

Er du særlig god til tysk, kan du som noget specielt på Tønder Gymnasium vælge 2-årigt tysk på A-niveau. Du skal vælge tysk på B-niveau, når du søger om optagelse. Men når du starter på skolen, får du mulighed for at gå til en optagelsesprøve til det vi kalder "turbotysk".

Musik, mediefag eller billedkunst?

Når du søger ind på stx, skal du vælge et kunstnerisk fag, som du har på C-niveau og afslutter efter 1g. Du kan vælge mellem musik, mediefag eller billedkunst.

I musik lytter du til, spiller, synger og diskuterer forskellige musiktyper, f.eks. rock, folkemusik, salsa og klassisk musik. Du udvikler din stemme, lærer enkle rytmer, akkorder og melodier på bl.a. klaver, guitar og bas. Du synger og spiller numre i grupper.

I mediefag arbejder du med film og tv. Du kommer ud med et kamera og lærer at udtrykke dig i levende billeder ved at planlægge, optage og redigere film. Du analyserer og diskuterer interessante film og tv-programmer.

I billedkunst afprøver du en række udtryksformer, f.eks. tegning, maleri, grafik, digitale billeder, skulptur og installation. Du analyserer værker og tekster med fokus på ny kunst. Du lærer også noget om forskellige stilarter og udtryk.

Hvis du skal til optagelsesprøve