Karakterer

Din første standpunktskarakter får du i foråret 1g, herefter får du standpunktskarakterer om efteråret og foråret og årskarakterer i slutningen af skoleåret. 

Årskarakteren afspejler dit standpunkt i slutningen af skoleåret. Årskarakteren fra det år, faget afsluttes, kommer til at stå på dit eksamensbevis.

Du får eksamenskarakter i de fag, du er til eksamen i, samt i dit studieretningsprojekt.

Karakterne tæller forskelligt i dit gennemsnit. Fag på A-niveau vægter 2, fag på B-niveau vægter 1½, mens fag på C-niveau vægter 1. 

De fleste fag på A-niveau har både en skriftlig og mundtlig dimension. Hér vægter den skriftlige karakter 1 og den mundtlige karakter 1. 

Enkelte fag på B-niveau har både en skriftlig og mundtlig dimension. Hér vægter den skriftlige karakter 0,75 og den mundtlige karakter 0,75. 

Karakterbonus:

  • Hvis du har 5 A-niveaufag, kan du få ganget dit gennemsnit 1,03

  • Hvis du har 6 A-niveaufag, kan du få ganget dit gennemsnit 1,06.