Fagene

Oldtidskundskab, mediefag, kemi, innovation, dansk, idræt, spansk, matematik og mange flere.

På stx får du studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Læs mere nedenfor. Studieretningsfagene kan du læse om under de enkelte studieretninger.

Obligatoriske fag og niveauer

De obligatoriske fag og niveauer er

  • Tysk på mindst B-niveau eller spansk/fransk på A-niveau
  • Dansk på A-niveau
  • Engelsk på mindst B-niveau
  • Historie på A- niveau
  • Oldtidskundskab, fysik, idræt, matematik, religion og samfundsfag på mindst C-niveau
  • Musik, billedkunst eller mediefag på C-niveau
  • Mindst to af fagene biologi, kemi og naturgeografi på mindst C-niveau
  • Mindst ét af fagene biologi, fysik, kemi, matematik eller naturgeografi på mindst B-niveau.

Mange af B- og C-niveaufagene kan du løfte til A- eller B-niveau, enten som studieretningsfag eller som valgfag. Læs mere om dette under de enkelte studieretninger.

Valgfag

Vi har følgende valgfag: 

Valgfag på A-niveau: Engelsk, fysik, kemi, matematik, tysk

Valgfag på B-niveau: Billedkunst, biologi, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, religion og samfundsfag

Valgfag på C-niveau: Billedkunst, erhvervsøkonomi, filosofi,  informationsteknologi, kemi, latin, mediefag, musik, naturgeografi og psykologi.

Din studieretning, dit andet fremmedsprog og dit kunstneriske fag afgør, hvilke valgfag du kan vælge. Læs mere under de enkelte studieretninger.

AT (almen studieforberedelse)
Kan biologi og samfundsfag samarbejde om at finde en løsning fedmeepidemien? Kan matematik og historie i fællesskab forklare udfaldet af Anden Verdenskrig?
 
Når der udvikles nye løsninger inden for medicin, velfærd og it sker det ofte på tværs af faggrænser.
Denne tendens har inspireret til I almen studieforberedelse (AT), hvor du  får forskellige fag til at spille sammen i løsningen af et problem.  
 
Du har 7 forløb i almen studieforberedelse, typisk af 1-uges varighed, i løbet af de tre år på stx. 
 
AT afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor du fremlægger dit arbejde med et selvvalgt emne, inden for nogle overordnede rammer, og i to fag. 
SRP (Studieretningsprojekt)

i 3g skal du op til juleferien skrive et studieretningsprojekt (SRP). Du vælger to fag, hvoraf mindst det ene er et af dine studieretningsfag på A-niveau, det andet et fag på mindst B-niveau.

Du får en eller to vejledere, som hjælper dig med at indkredse dit emne og dit materiale, og som giver dig råd til, hvordan du kan arbejde med dit emne. 

Du har to uger til at skrive SRP'en. Karakteren for din SRP indgår i dit eksamensbevis. 

Almen sprogforståelse (AP)

Bliver vores sprog ødelagt af, at vi SMS'er? Er sgu et bandeord? Hvordan bliver man en ørn til sprog?

Almen sprogforståelse eller AP booster din evne til at lære sprog og analysere kommunikation. Du lærer grammatik, kommunikationsanalyse og latin, og du får indsigt i, hvordan sprogene har udviklet sig gennem historien. I slutningen af grundforløbet skal du til prøve i AP.

Naturvidenskabeligt grundforløb (NVG)

Hvad vejer jorden? Hvordan påvirker alkohol kroppen? Hvilke farvestoffer findes der i planter?

Naturvidenskabeligt grundforløb eller NVG booster din naturvidenskabelige læring. Du laver forsøg i laboratoriet og ude i naturen. Biologi, fysik, kemi og naturgeografi arbejder sammen, og du får indblik i fagenes fællestræk og forskelligheder. I slutningen af grundforløbet skal du til prøve i NVG.