Dagligdagen

Du går i skole fra 8.00 til 15.05, nogle dage til 13:20, og du har 3-4 lektioner i løbet af en dag. Dit skema ligger på LUDUS, vores elektroniske skemasystem. Det er et 14-dagesskema, og der kan være ændringer, når der f.eks. er projekter eller fællesarrangementer. 

I løbet af en skoledag har du undervisning i forskellige lokaler. Din klasse har et fast lokale, men du skifter bl.a. lokale, når du skal have fysik eller musik. 

Beskeder fra dine lærere og fra kontoret kommer på First Class, vores konferencesystem, du skal tjekke dine mails på First Class dagligt.

Når du starter på skolen, bliver du grundigt introduceret til First Class, Ludus og skolens it-system i øvrigt. 

Lektionstider

1. lektion: 8:00-9:30

2. lektion: 9:50-11:20

3. lektion: 11:50-13:20

4. lektion: 13:20-15:05

Lærerteam

Dine lærere samarbejde om at tilpasse undervisningen til klassens elever. Samarbejdet foregår via et lærerteam, der består af 3 eller flere af klassens lærere. Din klasse sender repræsentanter til teammøderne, så I sammen kan drøfte klassens læringsmiljø og dagligdagen i klassen. 

Forældremøder

I efteråret er der forældremøder for 1g- og 1hf-klasserne. Hér kan dine forældre opleve skolen og møde klassen og lærerne. Din klasse arrangerer aftenen sammen med lærerne.