Du er velkommen på TG

Du kommer enten direkte fra en dansk skole i Sydslesvig eller du har været på en efterskole i Danmark.

Sydslesvigske elever føler tit, at de står mellem to kulturer. Det kan være, at du føler dig som dansker, når du er i Tyskland, og som tysker, når du er i Danmark. Dette er efter vores opfattelse ikke et problem, men en berigelse/en gave.

På Tønder Gymnasium oplever du at du er meget mere end "to halve dele". Din erfaring som ambassadør mellem dansk og tysk samt dine sprogkundskaber giver dig måske senere inspiration og lyst til en uddannelse som f.eks. kulturformidler, tolk eller lignende.

Allerede på Tønder Gymnasium har du en fordel med at være tosproget: Du kan få tysk A-niveau (Leistungskurs) allerede efter 2 gymnasieår (vi kalder det "turbotysk"), det giver mulighed for at få et ekstra valgfag, som f.eks. bøsse. psykologi, musik og idræt.