Legater

Til dimission uddeles hvert år flere legater. Nogle kan du selv søge, andre indstilles du til af lærerne.

Er du færdig på TG og kommet videre på en anden uddannelse, kan du også søge et legat som tilskud til rejser i forbindelse med dit nye studie.

Se også legatbogen og Fundraising.how.

Ansøgningsskemaer til legaterne

Har været socialt aktiv i sin gymnasietid. Hun er dygtig, nysgerrig og bidrager altid positivt til timerne.

 

Brdr. Haastrups Mindelegat

Brdr. Haastrups Mindelegat er oprettet til minde om de 2 brødre Oscar og Alfred. Brødrene er uddannet henholdsvis farmaceut og indenfor kemi. Legatet uddeles til værdige og trængende dansksindede studerende, der ved fødsel eller opvækst er tilknyttet Tønder, Flensborg, Sydslesvig eller Nordslesvig, og som studerer farmaci eller kemi. I særlige tilfælde kan legatet uddeles til medicin- eller teologistuderende.

Ansøgningsskema

Viggo Florander og Hustru Elses legat

Viggo Florander og Hustru Elses legat til fordel for sønderjydske studerende og kandidater
Uddeles til dygtige studerende (med tilknytning til det gamle Tønder Amt) ved de juridiske og historiske universitetsdiscipliner. Der uddeles årligt ca. 75.000 kr.Der
findes ikke noget ansøgningsskema til dette legat. Ansøger bedes udforme sin egen ansøgning og fremsende den med relevante bilag til:

Viggo Florander og Hustru Elses Legat
c/o Tønder Gymnasium
Att.: Rektor Karl Jørgen Møller
Astronom Hansensgade 9
6270 Tønder

Ansøgningen skal være fremme senest 1. juni

Provst Petersens Legat

Til unge under uddannelse gives i første omgang støtte til 4 – 6 lærerstuderende med flid og dygtighed og deltagelse i religionsundervisning som den første betingelse.
Børn af skolelærere, bosiddende i det gamle Tønder amt, og derefter børn af skolelærere bosiddende i de gamle Aabenraa, Haderslev og Sønderborg Amter har fortrinsret.
Dernæst kan støtte gives til studerende på videregående uddannelser, som har været elever på Tønder Gymnasium og HF eller til lærerstuderende fra det gamle Tønder amt. Herefter kan støtte gives til studerende på videregående uddannelser, som er børn af forældre bosiddende i det gamle Tønder amt.

Ansøgningsskema