Lærere

Ana Carolina Martinez Hernandez

(AC)
Historie, Spansk

send mail

Anton Yamato Radmer

(AR)
Samfundsfag

send mail

Anette Holm

(AH)
Matematik, datalogi

Matematik-vejleder

send mail

Charlotte Hummelmose Pudlo

(CP)
Dansk, religion

send mail

Christiane Risager Frøstrup

(CF)
Dansk, engelsk

send mail

Ditte Rowald Petersen

(DR)

Samfundsfag, tysk

send mail

Ellen Carstensen

(EF)
Dansk, engelsk

Læsevejleder

send mail

Espen Reedtz

(RE)
Dansk, mediefag

send mail

Eva Bjørg Riber

(RI)
Dansk, tysk

Læsevejleder

send mail

Eva Eising

(EE)
Engelsk, tysk

send mail

Emma Sønnichsen

(ES)
Dansk, Billedkunst

send mail

Gulistan Khalaf

(GK)
Historie, religion, filosofi

send mail

Heidi Vedel Olsen

(HO)
Biologi, psykologi

send mail

Henrik Lauritsen

(LA)
Naturgeografi

send mail

Janet Furtado

(JF)

Dansk, engelsk

STX-Koordinator og kommunikation

send mail

Jes Lydholm Thomsen

(JT)

Fysik, matematik

send mail

Johnny Weile

(JW)

Datalogi, fysik, matematik

send mail

Jonas Cilieborg

(JC)

Fysik, matematik

send mail

Jonas Rye Kongstad Larsen

(JK)

Historie, mediefag

send mail

Karina Christensen

(KC)

Dansk, samfundsfag

send mail

Katrine Bjerre

(KB)

Engelsk

send mail

Lene Pihlkjær

(LP)

Dansk, tysk, musik

send mail

Lene Bogh Linnet

(LL)

Biologi, kemi

send mail

Marianne Egebjerg Jensen

(MJ)

Biologi, kemi

send mail

Marie-Louise Ebert Lauritsen

(ME)

Historie, religion

send mail

Micha Pudlo

(Pu)

Matematik

Matematik-vejleder

send mail

Michael Longerich

(ML)

Historie, samfundsfag, tysk

 

send mail

Mikkel Pedersen

(MP)

Religion, samfundsfag

HF-koordinator

send mail

Morten Boe-Hansen

(MB)

Samfundsfag, erhvervsøkonomi

send mail

Nis Tind Bechmann

(NB)

Psykologi, Idræt

Peter Holm

(PH)

Datalogi, matematik, naturgeografi

send mail

Randi Damstedt

(RD)

Engelsk, historie, tysk

Tillidsrepræsentant

[Nbsp]

send mail

Rasmus Bogh Linnet

(RB)

Fysik, matematik

send mail

René Mogens Hansen

(RH)

Dansk, historie

send mail

Sanne Maria Gaarde

(SG)

Engelsk, spansk

send mail

Sarah Koch Frausing

(SF)
Psykologi

send mail

Sif Rykær

(SR)

Biologi, idræt

send mail

Sofie Bjørnskov Brodersen

(SB)

Idræt

Søren Widt

(WI)

Biologi, matematik

send mail

Thorbjørn Bundgaard Kristensen

(TK)

Idræt, kemi

send mail

Tina Wiedemann

(TW)

Biologi, kemi

send mail

Tine Tronier Schmidt

(TT)

Dansk, oldtidskundskab

send mail

Torsten Hvidegaard Hartz

(HA)

Dansk, musik

send mail

Turid i Lon

(TL)

Engelsk, historie

send mail

Vincent Henriksen

(VH)
Engelsk, Historie

send mail