Lærere

Ana Carolina Martinez Hernandez

(AC)
Historie, Spansk

send mail

Anton Yamato Radmer

(AR)
Samfundsfag

send mail

Anette Holm

(AH)
Matematik, datalogi
Matematik-vejleder

send mail

Benedicte Perruchon

(BP)
Fransk

send mail

Charlotte Hummelmose Pudlo

(CP)
Dansk, religion

send mail

Christiane Risager Frøstrup

(CF)
Dansk, engelsk

send mail

Ditte Rowald Petersen

(DR)
Samfundsfag, tysk

send mail

Ellen Carstensen

(EF)
Dansk, engelsk
Læsevejleder

send mail

Espen Reedtz

(RE)
Dansk, mediefag

send mail

Eva Bjørg Riber

(RI)
Dansk, tysk
Læsevejleder

send mail

Eva Eising

(EE)
Engelsk, tysk

send mail

Emma Sønnichsen

(ES)
Dansk, Billedkunst

send mail

Gulistan Khalaf

(GK)
Historie, religion, filosofi

send mail

Heidi Vedel Olsen

(HO)
Biologi, psykologi
Tillidsrepræsentant

send mail

Henrik Lauritsen

(LA)
Naturgeografi

send mail

Janet Furtado

(JF)
Dansk, engelsk
STX-Koordinator og kommunikation

send mail

Johnny Weile

(JW)
Datalogi, fysik, matematik

send mail

Jonas Cilieborg

(JC)
Fysik, matematik

send mail

Jonas Rye Kongstad Larsen

(JK)
Historie, mediefag

send mail

Kaja Lenz

(KL)
Fysik, matematik

send mail

Karina Christensen

(KC)
Dansk, samfundsfag

send mail

Katrine Bjerre

(KB)
Engelsk

send mail

Lotte Kristensen

(LK)
Mediefag, samfundsfag

send mail

Lene Bogh Linnet

(LL)
Biologi, kemi

send mail

Lars Riis Stenfeldt

(LS)
Historie, religion

Marianne Egebjerg Jensen

(MJ)
Biologi, kemi

send mail

Marie-Louise Ebert Lauritsen

(ME)
Historie, religion

send mail

Micha Pudlo

(PU)
Matematik
Matematik-vejleder

send mail

Michelle Louise Nissen

(MN)
Dansk, engelsk

send mail

Mikkel Pedersen

(MP)
Religion, samfundsfag
HF-koordinator

send mail

Morten Boe-Hansen

(MB)
Samfundsfag, erhvervsøkonomi

send mail

Nis Tind Bechmann

(NB)
Psykologi, Idræt

send mail

Peter Holm

(PH)
Datalogi, matematik, naturgeografi

send mail

Randi Damstedt

(RA)
Engelsk, historie, tysk

 

send mail

Rasmus Bogh Linnet

(RB)
Fysik, matematik

send mail

Robin Stacey Lorsch

(RW)
Oldtidskundskab

send mail

René Mogens Hansen

(RH)
Dansk, historie

send mail

Sanne Maria Gaarde

(SG)
Engelsk, spansk

send mail

Sidsel Kjer Kristiansen

(SK)
Dansk, idræt

send mail

Sif Rykær

(SR)
Biologi, idræt

send mail

Sofie Kristine Kalf

(KA)
Oldtidskundskab, dansk

send mail

Søren Widt

(WI)
Biologi, matematik

send mail

Thorbjørn Bundgaard Kristensen

(TK)
Idræt, kemi

send mail

Tina Wiedemann

(TW)
Biologi, kemi

send mail

Torsten Hvidegaard Hartz

(HA)
Dansk, musik

send mail

Turid í Lon

(TL)
Engelsk, historie

send mail

Vincent Henriksen

(VH)
Engelsk, Historie

send mail