Kvalitet og evaluering

Vi evaluerer jævnligt undervisningen, klassernes miljø samt udvalgte indsatser. Formålet med evalueringen er at fremme dialogen mellem lærere og elever, og mellem elever indbyrdes, om hvad der virker i undervisningen, og hvordan man lærer bedst.  

Evalueringsplan

  • Læreren evaluerer sin undervisning med sine hold mindst én gang om året. Herudover mundtlig evaluering efter behov
  • Teamet evaluerer læringsmiljøet og det sociale miljø i klassen gennem en skriftlig evaluering  mindst én gang om året. Evalueringen drøftes på teammødet med elevrepræsentanterne.
  • Skolen evaluerer udvalgte forløb, indsatser m.v., herunder introduktionsforløbet, SSO/SRP-processen osv.

Vi foretager jævnligt evaluering af arbejdsmiljøet. Læs resultaterne af den sidste arbejdsmiljøvurdering.

Kvalitetssikringsplan