Kvalitet og evaluering

Vi evaluerer jævnligt undervisningen, klassernes miljø samt udvalgte indsatser. Formålet med evalueringen er at fremme dialogen mellem lærere og elever, og mellem elever indbyrdes, om hvad der virker i undervisningen, og hvordan man lærer bedst.

Evalueringsplan

  • Læreren evaluerer sin undervisning med sine hold mindst én gang om året. Herudover mundtlig evaluering efter behov
  • Teamet evaluerer læringsmiljøet og det sociale miljø i klassen gennem en skriftlig evaluering  mindst én gang om året. Evalueringen drøftes på teammødet med elevrepræsentanterne.
  • Skolen evaluerer udvalgte forløb, indsatser m.v., herunder introduktionsforløbet, SSO/SRP-processen osv.

Vi foretager jævnligt evaluering af arbejdsmiljøet, læs resultaterne af den sidste arbejdsniljøvurdering her:  

Arbejdsmiljøvurdering.

Skolen har en velfungerende plan for det samlede arbejde med at sikre kvalitet og udvikling af undervisningen.   Der følges op på skolens arbejde med kvalitet og udvikling, via årlige selvevalueringer og opfølgningsplaner.

Kvalitetssikringsplan

 

På Tønder Gymnasium evaluerer eleverne løbende undervisningsmiljøret, se den seneste undervisningsmiljøvurdering her:

Undervisningsmiljøet

Elevernes trivsel evalueres årligt ved den nationale trivselsundersøgelse. Se Tønder Gymnasiums resultater fra trivselsundersøgelsen her

Antimobbestrategi

På Tønder Gymnasium arbejder vi aktivt for at alle har det godt. Vi modarbejder mobning med udgangspunkt i vores Antimobbestrategi.

 

Trivselsundersøgelse

Nøgletal om eleverne på Tønder Gymnasiums karaktergennemsnit, fuldførelsesprocent og andel der er tager en videregående uddannelse kan ses her

Uddannelsesstatistik