Internationalt

Du vil opleve, at vi lægger stor vægt på en international profil. Et møde med andre lande og deres kulturer styrker sprogopfattelse og accept og tolerance hos lærere og elever.

Både 2.g-klasserne og 1.hf'erne tager på studierejse. Studierejserne tager udgangspunkt i de enkelte klassers studieretninger og rejsemålene tilpasses fagene. Før og efter studierejsen arbejder du derfor intensivt med de emner, der behandles.

Vi har et godt samarbejde med gymnasier i udlandet og arbejder løbende på at skabe mulighed for lærer- og elevudvekslinger med udenlandske gymnasier.

Aktuelle projekter:

- Udvekslingsprojekt "Sports and Leadership"
   med Malmesbury Academy i Storbritannien - læs om Sport & Leadership
- Udveksling med Rheingau Schule i Berlin - læs om tyskudveksling
- Udveksling med Lyces Thuillier, Amiens i Frankrig - læs om franskudveksling
- Udveksling med Escola Secundaria de Domingos Sequeira, Leiria i Portugal
- Udveksling med Voyages South High School, Queens, New York, USA
- Samarbejde med Friedrich-Paulsen-Schule i Niebüll
- Udvekslingsstudenter
- Erasmus-programmet

Sprogdiplomer

 

Dyrk dit sproglige talent!

Med et sprogdiplom kan du vise over for en arbejdsgiver eller en uddannelsesinstitution, at du behersker sproget på et internationalt anerkendt niveau.
(Fx skal du på et engelsk-/tysksproget universitet ikke til ekstra sprogtest som dem uden diplom, når du har hhv. ”Cambridge Advanced” eller ”Deutsches Sprachdiplom 2”)

Du kan bruge det som et redskab til at blive bedre til et sprog.

Og du kan få en succesoplevelse sammen med dine kammerater.

Deutsches Sprachdiplom

På Tønder Gymnasium har alle elever mulighed for at tage Deutsches Sprachdiplom. Det er et internationalt anerkendt sprogdiplom, der administreres af den tyske stat, hvilket i praksis vil sige Zentralstelle für Auslandsschulwesen.

Der findes to typer Deutsches Sprachdiplom: Sprachdiplom 1, som alle elever med tysk-B har mulighed for at tage i 2g, og Sprachdiplom 2, som alle elever med tysk-A har mulighed for at tage i 2g eller 3g. Begge diplomer er defineret i forholdet til ”Den fælles europæiske referenceramme for sprog”, dvs. Sprachdiplom 1 er på A2/B1-niveau (basis / selvstændig sprogbruger), og Sprachdiplom 2 på B2/C1-niveau (selvstændig / kompetent sprogbruger).

Eleverne testes i Hörverstehen, Leseverstehen, schriftliche Kommunikation og mündliche Kommunikation, og vi har gode erfaringer med, at eleverne består – også dem, der er usikre på, om de nu kan tysk nok.

De to diplomer kan fx bruges på elevernes CV i forbindelse med en jobansøgning, og for Sprachdiplom 2’s vedkommende fungerer det som adgangsgivende sprogdiplom ved tyske universiteter.

Cambridge English Advanced

Cambridge English Advanced
er et internationalt anerkendt diplom, der viser, at indehaveren kan engelsk på C1-niveau. (C1 er det niveau, der kræves, når man starter på et engelsksproget universitetsstudium.)

Målgruppen er 2g’ere, der er gode til engelsk og har lyst at blive endnu bedre. Du kan vælge ”Cambridge engelsk” i 2g som puljefag.