Alu Science Center

Centerets formål er at skabe et anderledes science-læringsrum med fokus på Aluminiums fysiske-, kemiske- og biologiske-egenskaber.

Motivation, forståelse og viden om Aluminium hos de unge besøgende skabes gennem film, praktiske ”hands-on” eksperimenter og ved besøg på Alu-virksomhederne i Tønder.

På Centeret uddannes hvert år blandt gymnasiets science-elever et antal ”Aluminiums-ambassadører” som deltager/underviser på projektdagene.

Aktiviteterne retter sig både mod folkeskolens ældste klasser, fysikundervisningen i gymnasiet
generelt samt projekter som SRO og SRP, på højere videnskabeligt niveau.

 

Se indslag fra TV Syd

Aktiviteter

Centret fungerer som en formidlingsinstitution for folkeskoler og ungdomsuddannelser i samarbejde med aluminiumsvirksomhederne i Tønder.

Vi udbyder projektdage til såvel folkeskoler (8.-9. kl) som gymnasieklasser, først i Tønder kommune senere i hele landet.

Der udarbejdes et katalog med de mange mulige eksperimenter, hvorfra der kan udvælges et passende antal efter interesse og niveau.

En gymnasielærer og ”Alu-ambassadører” står for og guider de besøgende gennem formiddagens program.

Et typisk forløb vil strække sig over en skoledag, hvor der om formiddagen vil være undervisning og i særdeleshed praktiske undersøgelser og forsøg med aluminium. Over middag bliver der så besøg hos en af aluminiumsindustrierne i Tønder, hvor man kan opleve meget af det netop tillærte i praksis i det virkelige liv.

De fysiske rammer er et 120 m2 stort rum på Tønder Gymnasium - et kreativt formidlingsrum i den ene ende og laboratorium i den anden. Rummet er etableret med en stor mængde avanceret specialudstyr til undersøgelser af metallers egenskaber, hvilket er centralt for de aktiviteter som skal foregå i centret.

Centerets undervisningsaktiviteter fokuserer på naturvidenskab generelt. Det sker gennem motiverende, praktisk og anvendelsesorienteret læring med baggrund i fysik og kemi med tråde til biologi, bioteknologi og naturgeografi. I forhold til aluminium vil fokus ligge på faste stoffer og materialeegenskaber, men også på andre egenskaber hos aluminium, herunder miljø og sundhed.

Virksomhedsbesøg

Indimellem kombineres undervisningen med virksomhedsbesøg på den lokale aluminiumsvirksomhed Hydro, et link til virkeligheden, som giver en ekstra dimension til undervisningen.

Eleverne vil se og opleve produktion og forarbejdning af aluminiums profiler/rør i praksis i Industrien - det skaber en naturlig forbindelse mellem teori, eksperiment og praktisk anvendelse.

Samarbejdspartnere

Benteler Automotive, Tønder

Hydro Precision Tubing, Tønder

Aluminium Danmark

Mindfactory by Ecco

Tønder Kommune

EUC Syd

SDU

Projektets forløb

År 1 - Opbygning og udvikling af aktiviteter på centeret

År 2 - Opstart, afvikling af de første forløb med folkeskoler i nærområdet

År 3 - Udvidelse af udbud. Flere besøgende skoler. Flere forløb internt på gymnasiet.

År 4 - Nytænkning og videreudvikling af centerets aktiviteter. Besøg fra gymnasier regionalt og nationalt.

Forsøg til studieretningsopgaven

Naturvidenskabselever fra landets gymnasier kan besøge centret og udføre avancerede forsøg i forbindelse med den store studieretningsopgave i 3.g

Folder

Læs mere om Alu Science i vores folder - læs mere

Halvor Bogh

(HB)
Initiativtager
og underviser i fysik og matematik

send mail

Rasmus Bogh Linnet

(RB)
Underviser i fysik og matematik

send mail