Bioteknologi A, matematik A og fysik B

"Denne studieretning var det ideelle valg for mig. Jeg elsker naturvidenskab, og denne studieretning har det hele. Biologi og kemi i bioteknologien, fysik og matematikken til at binde dem alle sammen. Det vi lærer i matematik er nemlig noget vi bruger i både biotek og fysik. Det fungerer bare godt sammen."

Har du lyst til at undersøge arvelige sygdomme, gensplejsning og fødevareteknologi på et bæredygtigt grundlag?

I denne studieretning arbejder du teoretisk, men især praktisk i laboratoriet med moderne metoder inden for bioteknologi, som tager udgangspunkt i biologi og kemi. Metoderne omhandler alt fra analyse af levende organismers arvemateriale (DNA og gener) til fremstilling af bioethanol, medicin og meget andet.

Studieretningen har en klar naturvidenskabelig profil, der er efterspurgt mange steder. Den giver derfor også adgang til en lang række videregående uddannelser og retter sig især mod job i sundhedssektoren, fx læge, bioanalytiker, sygeplejerske, dyrlæge og meget andet.

Studieretningsfag

Du får bioteknologi på A-niveau og har det i 3 år.

Du får matematik på A-niveau og har det i 3 år.

Du får fysik på B-niveau og har det i 2 år.

Se også studieretningsvælgeren

 

Valgfag
Det giver studieretningen adgang til

adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til. Vi har tastet dine studieretningsfag ind. Tilføj selv dit andet fremmedsprog og dine valgfag.

Du kan også bruge retningsviseren - den hjælper dig med at vælge studieretning, da den viser dig mulige veje til den videregående uddannelse, du ønsker.2b besøger et lager for radioaktivt affald.