Regler

Som elev på TG skal du følge vores studie- og ordensregler. Reglerne handler bl.a. om

  • Orden og samvær, herunder forbud mod alkohol og euforiserende stoffer, pligt til at vise hensyn og respekt samt bidrage til at skabe et godt arbejdsklima m.m.
  • Aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fraværsregler, pligt til at orientere skolen om årsagen til fravær m.m.
  • Sanktioner
  • Klasserumskultur og netkultur
  • IT.
 
Reglerne følger bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.
 
Læs også vores antimobbestrategi.

Ungdomsuddannelserne i Tønder Kommune har sammen besluttet denne rusmiddelberedskabsplan