Fagene

Dansk, mediefag, biologi, psykologi, idræt, matematik og mange flere.  På hf har du både obligatoriske fag og valgfag. Læse mere om fagene her. 

Nogle af dine valgfag bestemmes af din linje, mens andre er frie. Det kan du læse mere om under de enkelte linjer. 

Obligatoriske fag og niveauer

De obligatoriske fag og niveauer er

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • Idræt på C- niveau
 • Billedkunst eller mediefag på mindst C-niveau (Afhænger af din linje)
 • Naturvidenskabelig faggruppe, der er et samarbejde mellem 
  • biologi, geografi og kemi, alle på C-niveau
 • Kultur-og samfundsfaggruppe, der er et samarbejde mellem 
  • historie på B-niveau, samfundsfag på C-niveau og religion på C-niveau.

    

Mange af C-niveaufagene kan du løfte til B-niveau. Læs mere under de enkelte linjer. 

Valgfag

På hf har vi følgende valgfag: 

Valgfag på B-niveau: Biologi, Matematik, samfundsfag og tysk (hvis du er særligt god til tysk)

Valgfag på C-niveau: Billedkunst, erhvervsøkonomi, mediefag, musik, psykologi og tysk.

Se mere om, hvad du kan vælge under de enkelte linjer.

Fag i 1hf og 2hf

I 1hf har du:

 • dansk
 • engelsk
 • naturvidenskabelig faggruppe (NF), herunder biologi, kemi og geografi
 • matematik 
 • Idræt
 • kultur- og samfundsfag (KS). I KS-gruppen har du historie fra starten af 1hf, mens historie og samfundsfag starter efter jul. 
 • billedkunst eller mediefag (afhænger af din linje).

I 2hf har du:

 • dansk
 • engelsk
 • kultur- og samfundsfag (KS)
 • Linjefag
 • Valgfag. 

 

SSO (Større skriftlig opgave)

I 2hf skal du skrive en større skriftlig opgave (SSO). Du kan skrive SSO i dansk eller ét af dine B-niveaufag, evt. i kombination med et andet fag. Du får en eller to vejledere, som hjælper dig med at indkredse dit emne og dit materiale, og som giver dig råd til, hvordan du kan arbejde med dit emne. 

Du får en uge til at skrive SSO'en. Du får en karakter for SSO'en, som indgår i dit eksamensbevis. 

KS (kultur- og samfundfagsgruppen)

Hvorfor er der så mange, der dyrker mindfulness? Hvem skal velfærdsstaten hjælpe? Hvorfor vælger nogen at blive terrorister? Disse og mange andre spørgsmål kan du blive klogere på i KS. KS er et samarbejde mellem historie, samfundsfag og religion. I KS arbejder du med forskellige temaer i alle tre fag, f.eks. familie og identitet, globalisering og kulturmøder og kriminalitet og straffe. Du besøger f.eks. en retssal eller en virksomhed.

KS afsluttes med en fælles eksamen i de tre fag. 

NF (den naturvidenskabelige faggruppe)

Hvad er sund mad? Hvorfor ser jeg ud, som jeg gør? Hvordan sikrer vi fødevarer til hele jordens befolkning?

NF er et samarbejde mellem biologi, kemi og geografi  Du arbejder med forskellige temaer i alle tre fag, f.eks. naturen, krop og sundhed og DNA og nedarvning. Du og din klasse tager ud i naturen og laver forsøg , I eksperimenterer i laboratoriet, og I leger detektiver på CSI-dag. 

NF afsluttes med en fælles eksamen i de tre fag.