Fagene

Dansk, mediefag, biologi, psykologi, idræt, matematik og mange flere.  På HF har du både obligatoriske fag og valgfag. Læse mere om fagene nedenfor. 

Nogle af dine valgfag bestemmes af din fagpakke, mens andre er valgfrie. Det kan du læse mere om under de enkelte fagpakker. 

Obligatoriske fag og niveauer

De obligatoriske fag og niveauer er

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • Idræt på C- niveau
 • Billedkunst eller mediefag på mindst C-niveau
  (afhænger af din fagpakke)
 • Naturvidenskabelig faggruppe, der består af 
  • biologi, geografi og kemi, alle på C-niveau
 • Kultur-og samfundsfaggruppe, der består afnbsp]
  • historie på B-niveau, samfundsfag på C-niveau og religion på C-niveau.

Mange af C-niveaufagene kan du løfte til B-niveau. 

Se oversigt for:

Politi- og forsvarspakke

Pædagogisk fagpakke

Sundhedsfaglig pakke

Medie- og kommunikationspakke

Valgfag

På HF kan du vælge følgende fag: 

Valgfag på B-niveau: Biologi, geografi, matematik, religion, samfundsfag og tysk (hvis du er særligt god til tysk)

Valgfag på C-niveau: Billedkunst, erhvervsøkonomi, mediefag, musik, psykologi og tysk.

Se mere om, hvad du kan vælge under de enkelte fagpakker.

SSO (Større skriftlig opgave)

I 2hf skal du skrive en større skriftlig opgave (SSO). Du kan skrive SSO i dansk eller ét af dine B-niveaufag, evt. i kombination med et andet fag. Du får en eller to vejledere, som hjælper dig med at indkredse dit emne og dit materiale, og som giver dig råd til, hvordan du kan arbejde med dit emne. 

Du får en uge til at skrive SSO'en. Du får en karakter for SSO'en, som indgår i dit eksamensbevis. 

KS (kultur- og samfundfagsgruppen)

Hvorfor er der så mange, der dyrker mindfulness? Hvem skal velfærdsstaten hjælpe? Hvorfor vælger nogen at blive terrorister? Disse og mange andre spørgsmål kan du blive klogere på i KS. KS er et samarbejde mellem historie, samfundsfag og religion. I KS arbejder du med forskellige temaer i alle tre fag, f.eks. familie og identitet, globalisering og kulturmøder og kriminalitet og straffe. Du besøger f.eks. en retssal eller en virksomhed.

KS afsluttes med en fælles intern mundtlig prøve og derefter mundtlig eksamen i ét af de tre fag. 

NF (den naturvidenskabelige faggruppe)

Hvad er sund mad? Hvorfor ser jeg ud, som jeg gør? Hvordan sikrer vi fødevarer til hele jordens befolkning?

NF er et samarbejde mellem biologi, kemi og geografi  Du arbejder med forskellige temaer i alle tre fag, f.eks. naturen, krop og sundhed og DNA og nedarvning. Du og din klasse tager ud i naturen og laver forsøg , I eksperimenterer i laboratoriet, og I leger detektiver på CSI-dag. 

NF afsluttes med en fælles intern mundtlig prøve og derefter en mundtlig eksamen i ét af de tre fag.