Optagelse

Som ansøger til den 2-årige uddannelse til HF-eksamen skal du:

  • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse.

Søger du i direkte forlængelse af 9. klasse, skal du desuden:

  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler.
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen.
  • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparatheds-vurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse, gælder ud over de grundlæggende adgangsforudsætninger, at du skal:
  • have aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse.
  • i 10. klasse have fået undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt 10.-klasseprøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt.
  • have aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi i 10. klasse.
  • have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.

Er du ikke vurderet uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på den 2-årige uddannelse til HF-eksamen, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de få elever, som søger den 2-årige uddannelse til HF-eksamen efter 10. klasse, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. Konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

Optagelse, der ikke sker direkte efter 9. eller 10. klasse:
Har du en almen forberedelseseksamen i henhold til avu-loven, har du krav på optagelse, hvis du søger i den førstkommende optagelsestermin, efter at den sidste af prøverne er bestået.

Opfylder du ikke kravet om almen forberedelseseksamen, kan du optages efter en standardiseret vurdering af de faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Fra UVM’s hjemmeside sidst opdateret: 13. juli 2018 - læs meget mere

Ansøg om optagelse

Du søger ind via optagelse.dk senest den 1. marts
- det er meget vigtigt at overholde fristen.

Husk at have  dit MitID  parat. 

Læs meget mere

Hvis du skal til optagelsesprøve