Optagelse

Du kan blive optaget på hf, når du

  • har afsluttet folkeskolens 9. klasse
  • er erklæret uddannelsesparat
  • har været til 9. klasseprøve i dansk, engelsk og matematik, mundtligt og skriftligt
  • har været til 9. klasseprøve i fysik/kemi samt tysk eller fransk.

Opfylder du ikke kravene, har du mulighed for at komme til optagelsesprøve.

Ansøg om optagelse

Du søger ind via optagelse.dk. Husk at have  dit NemID  parat. 

Hvis du skal til optagelsesprøve

Optagelsesprøven består af små prøver i

  • dansk, hvor du bliver testet i oplæsning, tekstforståelse, mundtlig fremlæggelse og samtale
  • engelsk, hvor du bliver testet i oplæsning, tekstforståelse, mundtlig fremlæggelse og samtale på engelsk
  • matematik, hvor du skal vise dine matematiske færdigheder og tankegang gennem en samtale om nogle små opgaver
  • I fysik/kemi, hvor du bliver testet i fagligt stof og eksperimentelt arbejde fra folkeskolen.

Ud over prøverne skal du tale med en studievejleder.