Fagpakker på HF

Drømmer du om at blive pædagog, lærer, politibetjent, sygeplejerske eller tv-journalist? På HF vælger du en fagpakke, som bestemmer nogle af dine fag samt undervisningens toning.

Du vil ofte lave projekter og opgaver med fokus på de uddannelser og det jobs, fagpakken retter sig mod. Fagpakkerne gør det faglige arbejde mere virkelighedsnært, og du kan blive afklaret om dine fremtidsønsker.

Du låser dig ikke fast på et bestemt job eller en bestemt uddannelse ved at vælge en fagpakke. HF-uddannelsen er almen og har mange forskellige fag, så du bliver fagligt dygtig og klar til mange forskellige uddannelser.

Fagpakker