Samfundsfag A - Engelsk A - Matematik B

"Jeg interesserer mig for, hvordan samfundet er indrettet, og vil gerne være med til at præge denne i fremtiden. Vi samarbejder på tværs af fagene, der passer rigtig godt sammen, f.eks. har vi arbejdet med spørgeskemaundersøgelser i samfundsfag og matematik og med radikalisering i Storbritannien i samfundsfag og engelsk. Studieretning åbner også mange døre uddannelsesmæssigt. "

Elev fra c-klassen

 

Hvem vinder præsidentvalget i USA?Hvordan påvirker Instagram vores identitet?  Skal vi frygte terrorisme i Danmark? 

Denne studieretning er for dig, der er optaget af den globaliserede verden, og som gerne vil dygtiggøre dig inden for en bred vifte af fag. Du bliver dygtig til samfundsfag, engelsk og matematik, og du arbejder både teoretisk og praktisk. For eksempel kan du lave undersøgelser om unges holdninger til indvandring, eller du kan overvære en retssag.

Studieretningen retter sig bl.a. mod job som journalist, erhvervsøkonom, kommunikationsrådgiver, mod uddannelsen som  cand.scient.pol eller inden for international handel.

Samfundsfag, engelsk, matematik
Studieretningsfag

Du får samfundsfag på A-niveau og har det i 3 år

Du får engelsk på A-niveau og har det i 3 år

Du får matematik på B-niveau og har det i 2 år.

 

Valgfag

Hvis du har tysk på B-niveau, skal du vælge 1 valgfag på mindst B-niveau og 1 valgfag på mindst C-niveau i 3g. Derudover kan du vælge 1 ekstra valgfag.


Hvis du har spansk eller fransk på A-niveau, skal du vælge 1 valgfag på mindst B-niveau i 3g. Derudover kan du vælge 1 ekstra valgfag.

Som noget specielt på Tønder Gymnasium kan du vælge tysk på A-niveau over 2 år, hvis du er særlig god til tysk. Hvis du gør det, skal du vælge 1 valgfag på mindst B-niveau og 1 valgfag på mindst C-niveau i 3g. Derudover kan du vælge 1 ekstra valgfag.

Du kan vælge blandt følgende valgfag:

Fag på A-niveau: Matematik og tysk

Fag på B-niveau: Billedkunst, biologi, fysik, idræt, kemi, mediefag, musik, naturgeografi og religion

Fag på C-niveau: Billedkunst, erhvervsøkonomi, filosofi, innovation, informationsteknologi, latin, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi og religion.

 

Hvad giver studieretningen adgang til?

adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til. Indtast selv dit andet fremmedsprog og dit/dine valgfag.
C-klassen undersøger Liverpools udvikling