Nøgletal

Pr. 1. september 2020 var elevtallet 538, fordelt på 16 STX-klasser og 6 HF-klasser, og med en gennemsnitlig klassekvotient på 24,5 elever i stamklasserne. 

I august 2020 startede 5 STX-klasser og 3 HF-klasser.

Der er ansat 52 lærere, heraf 2 i uddannelsesstilling, og 11 i de tekniske og administrative afdelinger.

Se gennemsnitlig fuldførelsestid og gennemførselsprocent

Se statistik over overgangen til videre uddannelse for stx-studenter

Se statistik over overgangen til videre uddannelse for hf-studenter

Se karaktergennemsnit og socioøkonomisk løfteevne for 2013-2015