Nøgletal

Pr. 1. september 2018 var elevtallet 592, fordelt på 18 stx-klasser og 6 hf-klasser, og med en gennemsnitlig klassekvotient på 24,6 elever i stamklasserne. 

I august 2018 startede 6 stx-klasser og 3 hf-klasser.

Der er ansat 58 lærere, heraf 2 i uddannelsesstilling, og 13 i de tekniske og administrative afdelinger.

Se gennemsnitlig fuldførelsestid og gennemførselsprocent

Se statistik over overgangen til videre uddannelse for stx-studenter

Se statistik over overgangen til videre uddannelse for hf-studenter

Se karaktergennemsnit og socioøkonomisk løfteevne for 2013-2015

Se fraværsstatistik for 2018