Nøgletal

Pr. 24. oktober 2017 var elevtallet 578, fordelt på 18 stx-klasser og 6 hf-klasser, og med en gennemsnitlig klassekvotient på 23,6 elever i stamklasserne. 

I august 2017 startede 5 stx-klasser og 3 hf-klasser.

Der er ansat 61 lærere, heraf 1 i uddannelsesstilling, og 14 i de tekniske og administrative afdelinger.

Se gennemsnitlig fuldførelsestid og gennemførselsprocent

Se statistik over overgangen til videre uddannelse for stx-studenter

Se statistik over overgangen til videre uddannelse for hf-studenter

Se karaktergennemsnit og socioøkonomisk løfteevne for 2013-2015