Optagelse

Du kan blive optaget på stx, når du

  • har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller noget tilsvarende
  • har taget folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
  • er erklæret uddannelsesparat.

Har du taget 10. klasse, skal du desuden:

  • have fulgt engelsk, dansk og matematik i 10. klasse
  • have taget prøver i disse fag, enten som folkeskolens afgangsprøver eller som 10. klassesprøverne

Opfylder du ikke kravene, kan du komme til optagelsesprøve.