Pædagog og lærer

"P-linjen tiltalte mig, fordi jeg godt kan lide børn. Det har været spændende og udfordrende, når vi var ude på grundskolen og undervise. Linjen har hjulpet mig til afklaring om min fremtid."

Ida, p-klassen

 

Pædagog og lærer

Kan du lide at undervise, eller overvejer du et arbejde som pædagog eller socialrådgiver?

På denne linje laver du ofte projekter, der handler om pædagogik, børn og familie. Du undersøger nbsp]familiens forandring, og du arbejder med seksualundervisning gennem tiderne. 

Du prøver tingene af i praksis, f.eks. tager vi ud og underviser en 3. klasse i matematik. Du kan også komme i praktik i en børnehave eller et beskyttet værksted 

 

Linjefag

Du får billedkunst på C-niveau og har det i 1hf. 

Du får psykologi på C-niveau og har det i 2hf år

 

Valgfag

Du skal vælge et valgfag på B-niveau og et valgfag på C-niveau i 2hf. Herudover kan du vælge et ekstra valgfag på C-niveau.

Du kan vælge mellem disse valgfag:

Fag på B-niveau:  Matematik, samfundsfag og biologi. Hvis du er særlig god til tysk, kan du også vælge tysk på B-niveau

Fag på C-niveau: Erhvervsøkonomi, musik, mediefag, musik og tysk.

Det giver hf adgang til

adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser hf-uddannelsen giver adgang til. Indtast selv dine valgfag. 

Elev på Tønder Gymnasium

Det kræver meget at skulle styre små børn, og det er en fordel, at vi har det godt i klassen. Jeg var ret nervøs, men vi var gode til at støtte hinanden i vores gruppe, og det gik godt.

Cecilie, p-klassen