Engelsk A - Samfundsfag B - Psykologi B

"Studieretningen var det helt rette valg for mig, fordi jeg gerne vil diskutere, og fordi jeg tænker på, hvad andre mennesker går og laver, og hvordan de udvikler sig. Psykologi er et spændende fag, hvor du kommer ind på nogle cases og også snuser til hverdagens psykologi."

Andreas, f-klassen.

 

Ligner vi amerikanerne, eller er vores kultur helt anderledes? Hvilken betydning har de sociale medier for vores identitet? Hvad er stress, og er stress mere udbredt i dag i forhold til tidligere?

På denne studieretning bliver du dygtig til at tale og skrive engelsk, og du får indsigt i engelsk og amerikanske samfundsforhold og kultur. Du fordyber dig i aktuelle problemer i samfundet og undersøger, hvad der karakteriserer det moderne menneske psykologisk.

Studieretning retter sig bl.a. mod job som lærer, socialrådgiver, sygeplejerske  og uddannelser inden for erhvervssprog og engelsk.

Sproglig gymnasium i Tønder
Studerende der arbejder
Studieretningsfag

Du får engelsk på A-niveau og har det i 3 år

Du får samfundsfag på B-niveau og har det i 2 år

Du får psykologi på B-niveau og har det i 2 år.

Valgfag

Hvis du har tysk på B-niveau, skal du vælge tysk på A-niveau i 3g. Du skal også vælge biologi, fysik, naturgeografi eller matematik på B-niveau i 3g. Derudover kan du vælge 1 ekstra valgfag. Grunden til, at valgfagene på denne studieretning er begrænsede, er, at man på stx skal have mindst 4 A-niveaufag, og tysk er det eneste fag, du kan løfte til A-niveau på denne studieretning. Desuden skal alle på stx have mindst ét naturvidenskabeligt fag på B-niveau. 

Hvis du har valgt fransk eller spansk, skal du vælge et af fagene biologi, fysik, naturgeografi eller matematik på B-niveau i 3g. Derudover kan du vælge 1 ekstra valgfag.

Som noget specielt kan du få 2-årigt tysk på A-niveau, hvis du er særlig god til tysk. Hvis du gør det, skal du vælge 1 valgfag på mindst B-niveau i 3g, og du skal vælge biologi, fysik, naturgeografi eller matematik på B-niveau. Derudover kan du vælge 1 ekstra valgfag.

Du kan vælge blandt følgende valgfag:
Fag på A-niveau: Tysk

Fag på B-niveau: Billedkunst, biologi , fysik, idræt, matematik, mediefag, musik naturgeografi og religion 

Fag på C-niveau: Billedkunst, erhvervsøkonomi, filosofi, innovation, informationsteknologi, kemi, latin og mediefag og musik.

Hvad kan du blive?

adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til. Indtast selv dit andet fremmedsprog og dit/dine valgfag.

Elev på Tønder Gymnasium
"Faget psykologi er spændende, og du kommer ind på nogle cases og snuser til hverdagens psykologi."