Kemi A - Biologi B - Matematik B

"Jeg kan godt lide de kemiske og biologiske eksperimenter og ekskursioner. De ting, man lærer i det ene fag også kan bruges i de andre. Vi har vores egne kitler med navn på, som vi dekorerer for hinanden. Det er et privilegium for kemi-klassen."

Anne, e-klassen 

 

Kemi A - Biologi B - Matematik B

Interesserer du dig for de store problemer i verden som mangel på fødevarer og epidemier?

Udstyret med hvid kittel, reagensglas og computer går vi på opdagelse i molekylernes verden. VI arbejder med effekten af lægemidler, produktion af alkohol, gensplejsning og undersøgelse af DNA-profile. Det vi ikke kan undersøge selv, klarer vi i samarbejde med universiteter, medicinal- eller pesticidvirksomheder. 

Studieretningen retter sig bl.a. mod job som bioanalytiker, sygeplejerske, farmakonom og miljøteknolog. 

 

Studieretningsfag

Du får kemi på A-niveau og har det i 3 år

Du får biologi på B-niveau og har det i 2 år

Du får matematik på B-niveau og har det i 2 år.

Valgfag

Hvis du har valgt tysk på B-niveau, skal du vælge 1 valgfag på A-niveau og 1 valgfag på mindst C-niveau i 3g. Derudover kan du vælge 1 ekstra valgfag.

Hvis du har valgt fransk eller spansk på A-niveau, skal du vælge 1 valgfag på mindst C-niveau i 3g. Derudover kan du vælge 1 ekstra valgfag. Hvis du vælger at løfte matematik til A-niveau og fysik B-niveau, har du på denne studieretning mulighed for at afslutte spansk eller fransk efter 2g og få det på B-niveau. 

Som noget specielt på Tønder Gymnasium kan du vælge tysk på A-niveau over 2 år, hvis du er særlig god til tysk. Hvis du gør det, skal du vælge 1 valgfag på mindst B-niveau og 1 valgfag på mindst C-niveau i 3g. Derudover kan du vælge 1 ekstra valgfag.

Du kan vælge mellem disse valgfag:

Fag på A-niveau: Engelsk, matematik og tysk

Fag på B-niveau: Billedkunst, fysik, idræt, mediefag, musik, samfundsfag

Fag på C-niveau: Billedkunst, erhvervsøkonomi,. filosofi,  informationsteknologi, innovation, latin, mediefag, musik, naturgeografi og psykologi.

Det giver studieretningen adgang til

adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til. Indtast selv 2. fremmedsprog og valgfag. 

Elev på Tønder Gymnasium"Der er en god stemning på holdet, fordi alle interesserer sig for fagene." Anne, e-klassen