Grundforløbet

Grundforløbet er de første 3 måneder af stx.  Hér du bliver fortrolig med skolens hverdag, fagene  og undervisningen. Du får indsigt i forskellige måder at lære på, bliver introduceret til skolens it-systemer og lærer at begå dig i et laboratorium.

Efter grundforløbet starter dit studieretningsforløb. Hér fordyber du dig i dine studieretningsfag og har samtidig en række obligatoriske fag og valgfag.


Man falder hurtigt til, og introturen får folk til at vise interesse for andre, så man undgår konflikter og kliker

Den første skoletid

I din allerførste tid på skolen skal du lære dine klassekammerater at kende og blive fortrolig med skolen og dens faciliteter. Putguiderne hjælper dig gennem de første skoledage, introturen og putfesten. Læs mere om at starte

Naturvidenskabeligt grundforløb (NVG)

Hvad vejer jorden? Hvordan påvirker alkohol kroppen? Hvilke farvestoffer findes der i planter?

Naturvidenskabeligt grundforløb eller NVG booster din naturvidenskabelige læring. Du laver forsøg i laboratoriet og ude i naturen. Biologi, fysik, kemi og naturgeografi arbejder sammen, og du får indblik i fagenes fællestræk og forskelligheder. I slutningen af grundforløbet skal du til prøve i NVG.

Almen sprogforståelse (AP)

Bliver vores sprog ødelagt af, at vi SMS'er? Er "sgu" et bandeord? Hvordan bliver man en ørn til sprog?

Almen sprogforståelse eller AP booster din evne til at lære sprog og analysere kommunikation. Du lærer grammatik, kommunikationsanalyse og latin, og du får indsigt i, hvordan sprog har udviklet sig gennem historien. I slutningen af grundforløbet skal du til prøve i AP.

Valg af studieretning

Efter grundforløbet skal du vælge studieretning. Du bliver orienteret grundigt om de forskellige studieretninger og fag inden dit endelige valg.