Nøgletal

Pr. 30. august 2015 var elevtallet 671, fordelt på 20 stx-klasser og 6 hf-klasser, og med en gennemsnitlig klassekvotient på 25,8 elever i stamklasserne. 

I august 2015 startede 6 stx-klasser og 3 hf-klasser.

Der er ansat 70 lærere, heraf 5 i uddannelsesstilling, og 12 i de tekniske og administrative afdelinger.

Se gennemsnitlig fuldførelsestid og gennemførselsprocent

Se statistik over overgangen til videre uddannelse for stx-studenter

Se statistik over overgangen til videre uddannelse for hf-studenter

Se karaktergennemsnit og socioøkonomisk løfteevne for 2013-2015