Legater

Til dimission uddeles hvert år flere legater. Nogle kan du selv søge, andre indstilles du til af lærerne.

Er du færdig på TG og kommet videre på en anden uddannelse, kan du også søge et legat, som tilskud til rejser i forbindelse med dit nye studie.

Ansøgningsskemaer til legaterne

Har været socialt aktiv i sin gymnasietid. Hun er dygtig, nysgerrig og bidrager altid positivt til timerne.

 

Brdr. Haastrups Mindelegat

Brdr. Haastrups Mindelegat er oprettet til minde om de 2 brødre Oscar og Alfred. Brødrene er uddannet henholdsvis farmaceut og indenfor kemi. Legatet uddeles til værdige og trængende dansksindede studerende, der ved fødsel eller opvækst er tilknyttet Tønder, Flensborg, Sydslesvig eller Nordslesvig, og som studerer farmaci eller kemi. I særlige tilfælde kan legatet uddeles til medicin- eller teologistuderende.

Ansøgningsskema

Ida Maria Henrichsens legat

Ida Maria Henrichsen blev ansat på Tønder Statsskole i 1945, hun stoppede med at undervise i 1973 pga. sygdom. Ida Maria Henrichsen omkom ved en flyulykke ved Sønderborg i 1974. Legatet er stiftet af Ida Maria Henrichsens søster, Gerda Henrichsen Legatet kan søges af afgangselever og tidligere elever ved Tønder Gymnasium. Legatet er fortrinsvis et rejselegat.

Ansøgningsskema

Den Sønderjydske Fond

Den Sønderjydske Fond blev til i forbindelse med en storstilet indsamling af penge, tøj, levnedsmidler og bøger i årene 1919-1921. Fondens formål var at lindre de tunge virkninger efter krigen, men med årene blev behovet mindre og man besluttede derfor at oprette op til flere legatfonder der fik gavn af Den Sønderjydske Fonds midler, heriblandt Den sønderjydske Fonds Tønder Studenter Legat. Samtlige legatfonder under Den Sønderjydske Fond har til formål at støtte danskheden nord og syd for grænsen. Legatet kan søges af tidligere elever ved Tønder Gymnasium.

Ansøgningsskema

Peter Carl Hansens Mindelegat

Legatet er oprettet af fru Catharina Marie Hansen, enkefru efter Peter Carl Hansen. Uddelingen sker til en tidligere student, der har behov for midlerne, eksamenskarakterernes størrelse har ingen betydning. Legatet kan søges af tidligere elever ved Tønder Gymnasium

Ansøgningsskema

Tønder Statsskoles Elevforenings Legatfond

Tønder Statsskoles Elevforening var en forening der ønskede at vedligeholde og fremme samhørigheden mellem alle tidligere elever på Tønder Statsskole. Tilbage i 1927 besluttede man på en generalforsamling at spare et beløb sammen til oprettelse af et legatfond. Man henlagde hvert år et beløb fra foreningens kassebeholdning og man tjente desuden et beløb ved opkrævning af entreer i forbindelse med gymnastikopvisninger og elevkor. Meningen var at legatfondet skulle tilgodese tidligere elever der var igang med at videreuddanne sig, såvel teoretisk som praktisk. I forbindelse med opløsningen af Elevforeningen overgik administrationen af legatfondet til Tønder Gymnasium. Legatet kan søges af tidligere elever ved Tønder Gymnasium

Ansøgningsskema

Viggo Florander og Hustru Elses legat

Viggo Florander og Hustru Elses legat til fordel for sønderjydske studerende og kandidater
Uddeles til dygtige studerende (med tilknytning til det gamle Tønder Amt) ved de juridiske og historiske universitetsdiscipliner. Der uddeles årligt ca. 75.000 kr.
Der findes ikke noget ansøgningsskema til dette legat. Ansøger bedes udforme sin egen ansøgning og fremsende den med relevante bilag til:

Viggo Florander og Hustru Elses Legat
c/o Museum sønderylland
Att.: Overinspektør Elsemarie Dam-Jensen
Kulturhistorie Tønder
Kongevej 51
6270 Tønder

Ansøgningen skal være fremme senest 1. juni

Provst Petersens Legat

Til unge under uddannelse gives i første omgang støtte til 4 – 6 lærerstuderende med flid og dygtighed og deltagelse i religionsundervisning som den første betingelse.
Børn af skolelærere, bosiddende i det gamle Tønder amt, og derefter børn af skolelærere bosiddende i de gamle Aabenraa, Haderslev og Sønderborg Amter har fortrinsret.
Dernæst kan støtte gives til studerende på videregående uddannelser, som har været elever på Tønder Gymnasium og HF eller til lærerstuderende fra det gamle Tønder amt. Herefter kan støtte gives til studerende på videregående uddannelser, som er børn af forældre bosiddende i det gamle Tønder amt.

Ansøgningsskema