Den sproglige studieretning

"Jeg ved, at jeg vil rejse en hel del i mit liv og gerne vil arbejde med noget internationalt. Sprogets opbygning fascinerer mig, og jeg lærer også noget om forskellige kulturer."

Engelsk A, fransk/spansk A og tysk B

Interesserer du dig for kommunikation på tværs af landegrænser og kulturer? Vil du kunne du tale ubesværet tysk, engelsk, spansk eller fransk. På den sproglige studieretning arbejder du intenst med fremmedsprog og bliver klædt på til en globaliseret verden, hvor vi kommunikerer og arbejder på tværs af landegrænser.

Du fordyber dig også i mundtlig og skriftlig kommunikation og bruger sprogene i forskellige sammenhænge. 

Studierejser, ekskursioner og evt. studieophold i udlandet indgår som en naturlig del af den sproglige studieretning. 

Studieretningen retter sig bl.a. mod job inden for international handel og kommunikation, og som korrespondent eller  underviser.

Sproglig gymnasium i Tønder
Studieretningsfag

Du får engelsk på A-niveau og har det i 3 år

Du vælger enten fransk eller spansk på A-niveau og har det i 3 år

Du får tysk på B-niveau og har det i 2 år

Valgfag

Du skal vælge tre valgfag i 3g. To valgfag skal være på mindst B-niveau, mens et skal være på mindst C-niveau.

Du kan vælge blandt følgende fag:

Tysk på A-niveau

Valgfag på B-niveau: Billedkunst, biologi, fysik, idræt, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, religion og samfundsfag.

Valgfag på C-niveau: Billedkunst, erhvervsøkonomi, filosofi, naturgeografi, informationsteknologi, mediefag, musik og psykologi

Hvad giver studieretningen adgang til?

adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser den sproglige studieretning giver adgang til. Vi har tastet dine studieretningsfag ind. Tilføj selv dine valgfag og tilføj også fransk eller spansk på A-niveau.

Studietur til Hamborg

 

Nogle af os har lige været i Frankrig, og senere rejser vi alle til Hamborg. På den måde lærer vi at bruge de forskellige sprog i praksis.