Samfundsfaglig studieretning

"Vi får et godt indblik i samfundet, mennesket og verden generelt. Jeg valgte studieretningen, fordi jeg interesserer mig for samfundets indretning og gerne i fremtiden vil være noget inden for dette område. Og den åbner mange døre uddannelsesmæssigt."

Kan du lide at diskutere, hvor samfundet skal bevæge sig hen, hvordan vores identitet dannes, og hvad der sker ude i verden?

I den samfundsfaglige studieretning er vi optagede af den globaliserede verden og du får indsigt i aktuelle emner som terrorisme, amerikanske præsidentvalg, stress og økonomiens op- og nedture. Du får også en bred viden om samfund og kultur og bliver bedre til engelsk. 

I praksis betyder det, at du fx kan lave undersøgelser om unges holdninger til indvandring, eller du kan overvære en retssag. 

Studieretningen retter sig bl.a. mod job som journalist, erhvervsøkonom, kommunikationsrådgiver eller noget inden for international handel, men også til uddannelser som cand.scient.pol.

 

Samfundsfag, engelsk, matematik
Studieretningsfag

Du får samfundsfag på A-niveau og har det i 3 år

Du får engelsk på A-niveau og har det i 3 år

Valgfag

Hvis du har valgt tysk i 1. og 2.g, skal du vælge tre valgfag i 3g. Et er et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, et er på C-niveau og et er på mindst C-niveau.

Hvis du har spansk eller fransk på A-niveau, skal du vælge to valgfag i 3g. Det ene er et naturvidenskabeligt fag på mindst B-niveau, og det andet er et fag på C-niveau.

Du kan vælge blandt følgende valgfag:

Fag på A-niveau: Matematik og tysk

Naturvidenskabeligt fag på B-niveau: Biologi, fysik, informationsteknologi, kemi eller naturgeografi

Øvrige fag på B-niveau: Billedkunst, idræt, mediefag, musik og religion

Fag på C-niveau: Billedkunst, erhvervsøkonomi, filosofi, innovation, informationsteknologi, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi, religion og kemi.

 

Hvad giver studieretningen adgang til?

adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til. Indtast selv dit andet fremmedsprog og dine valgfag.
C-klassen undersøger Liverpools udvikling