Den kunstneriske studieretning

"Det er fedt at have musik som studieretningsfag. Der er fokus på både det teoretiske og det praktiske i musikken. Og så er samspil bare rigtig hyggeligt."

Musik A - engelsk A / matematik A

Har du hovedet fuldt af musik? Og har du lyst til at spille og arbejde med musikteori? 

I den kunstneriske studieretning spiller faglighed og kreativitet sammen. Du udvikler dine kreative og musikalske ideer og evner gennem teori, sammenspil og sceneoptræden.

For at vælge musik på A–niveau behøver du ikke kunne noder og spille i forvejen, men det er selvfølgelig en fordel.

Studieretningen retter sig bl.a. mod job som musiker, musiklærer og musikproducer.

 

Studieretningsfag

Du får musik på A-niveau og skal have det i 3 år. 

Du får engelsk eller matematik på A-niveau og skal have det i 3 år.

Valgfag

Hvis du har valgt tysk i 1. og 2.g, skal du vælge tre valgfag. Et er et naturvidenskabeligt fag på mindst B-niveau, et er et valgfag på C-niveau, og det sidste er et valgfag på mindst C-niveau. 

 Hvis du har valgt fransk eller spansk, skal du vælge to valgfag i 3g. Det ene er et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, og det andet er et fag på C-niveau.

Du kan vælge mellem disse fag: 

Valgfag A-niveau: Tysk og matematik

Naturvidenskabeligt fag på B-niveau: Biologi, fysik, kemi og naturgeografi, 

Øvrige valgfag på B-niveau: Idræt, religion og samfundsfag.

Valgfag på C-niveau: Billedkunst, naturgeografi C, erhvervsøkonomi, filosofi, informationsteknologi, kemi, mediefag, og psykologi. 

Hvad giver studieretningen adgang til?

adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser den kunstneriske studieretning giver adgang til. Vi har tastet dine studieretningsfag ind. Tilføj, matematik eller engelsk på A-niveau. Tilføj også selv dit andet fremmedsprog og dine valgfag.

Samspil udvikler dine musikalske og sociale færdigheder. Og så er det bare rigtig hyggeligt!